Οδοντόβουρτσα

Προμηθεύεστε πάντα medium και να την αλλάζετε κάθε 1-2 μήνες. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.

Συμβουλευτείτε έναν από τους κλινικούς οδοντιάτρους της Smile Design® LTD να σας βοηθήσουν για το ποιά είναι η κατάλληλη για εσάς.