Οδοντιατρικό ατύχημα

Σε περίπτωση οδοντιατρικού ατυχήματος, όπως σπασμένο δόντι, επισκεφθείτε τον οδοντίατρο το συντομότερο δυνατόν.

Εάν το δόντι βγει από τη θέση του μπορεί να επανατοποθετηθεί στο φατνίο, ωστόσο είναι κρίσιμος ο χρόνος που θα επισκεφθείτε τον οδοντίατρο.

Το κύτταρα που βρίσκονται στην επιφάνεια τις ρίζας του δοντιού ζουν για 30 λεπτά της ώρας εκτός φατνίου, και πρέπει να διατηρηθούν σε υγρασία.

Μην καθαρίσετε τη ρίζα. Ιδανικά, το δόντι πρέπει να διατηρηθεί κατά τη μεταφορά του σε κουτί που περιέχει κρύο γάλα.