Οδοντιατρική τσίχλα

Η μάσηση της οδοντιατρικής τσίχλας, ενεργοποιεί την έκκριση σιέλου από τις σιελογόνους αδένες.
Η έκκριση σιέλου διαλύει τα οξέα που βρίσκονται στο στόμα.

Την ίδια στιγμή, το σάλιο περιέχει ιχνοστοιχεία τα οποία εναποτίθενται στην αδαμαντίνη. Με αυτόν τον τρόπο η καταστροφή που προκαλούν τα οξέα μπορεί να «διορθωθεί».