Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων δοντιών

Πολλές φορές ο τρίτος γομφίος «φρονιμήτης», δεν ανατέλλει φυσιολογικά, συνήθως
λόγω έλλειψης χώρου.

Ο σκοπός του είναι να αναδυθεί με αποτέλεσμα να «σπρώχνει» όλα τα υπόλοιπα δόντια
και να δημιουργεί στεβλοφυείες.

Οι φρονιμήτες πρέπει να αφαιρώνται έστω και αν δεν ενοχλούν.

Όταν η επέμβαση εκτελείται από ειδικό γναθοχειρουργό είναι ανώδυνη και με ελάχιστες ή καθόλου επιπλοκές.