Οδοντοστοιχίες

Μια μερική ή ολική οδοντοστοιχία αναπληρώνει τα φυσικά δόντια και προσφέρει στήριξη στους μύες του προσώπου και των χειλέων. Οι οδοντοστοιχίες είναι κατασκευασμένες από ακρυλικό ή μέταλλο και σχεδιάζονται ώστε να είναι λειτουργικές τόσο στη μάσηση και την ομιλία όσο και στην εμφάνιση. Οι σημερινές οδοντοστοιχίες μοιάζουν πολύ με φυσικά δόντια.

Η Smile Design® LTD προτείνει να φοράτε τις οδοντοστοιχίες συνέχεια. Δεν χρειάζεται να τις αφαιρείτε το βράδυ, ωστόσο οφείλετε να τις καθαρίζετε όπως και τα φυσικά σας δόντια.

Τα εμφυτεύματα συνδυάζονται με τις οδοντοστοιχίες ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη συγκράτηση εφόσον και αν απαιτείται.

Συζητήστε τις επιλογές που έχετε με τον οδοντίατρο της Smile Design® LTD.