Γέφυρα

Η εμφάνιση είναι ένας λόγος να συμπληρώσετε ένα χαμένο δόντι, ωστόσο, το κενό που υπάρχει μπορεί να επηρεάσει την υγεία τόσο των διπλανών δοντιών όσο και των ούλων, η μάσηση γίνεται με δυσκολία και τέλος ασκούνται μεγαλύτερες δυνάμεις από τιις φυσιολογικές στα γειτονικά δόντια.

Με απλά λόγια, η γέφυρα είναι σαν να έχετε δύο στεφάνες «θήκες» στα δόντια στηρίγματα που συμπληρώνονται με μία στεφάνη στο ενδιάμεσο ελλειμματικό δόντι. Η κατασκευή συγκολλάται μόνιμα στο στόμα. Για την κατασκευή μιας γέφυρας απαιτούνται (3) επισκέψεις.