Φατνιοπλαστική

Πρόκειται για πλαστική διόρθωση των ανωμαλιών των φατνίων.

Η επέμβαση γίνεται με αμιγώς χειρουργικό laser διοξειδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με ErYag laser, χωρίς αναισθησία στο ιατρείο, σε λίγα λεπτά της ώρας χωρίς πόνο και με μόνη ενόχληση ένα ελαφρύ κάψιμο.

Η επούλωση είναι ταχύτατη, δεν απαιτούνται ράμματα και δεν έχουμε αιμορραγία.