Εξαγωγή δοντιού

Η εξαγωγή ενός δοντιού είναι η τελική θεραπεία αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι προηγούμενες.

Ως επέμβαση, γίνεται κάτω από τοπική αναισθησία και θεωρείται ανώδυνη.

Το μόνο που θα νιώσετε είναι πίεση. Σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις όπως οι έγκλειστοι φρονιμήτες η επέμβαση εκτελείται από ειδικό γναθοχειρουργό.

Η έλλειψη του δοντιού συμπληρώνεται με εμφύτευμα ή γέφυρα.