Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείαςΓιατί χρειάζεται να επαναλάβω την απονεύρωση;

Όταν η θεραπεία είναι ατελής, δηλαδή δεν έχει γίνει έμφραξη των ριζών μέχρι το τέλος ή δεν έχουν θεραπευτεί όλα τα νεύρα, το δόντι πονάει ή δημιουργεί συρίγγιο ή κύστη.

Αυτό μεταφράζεται σε πόνο παρόλο που έχει γίναι απονεύρωση ή εντοπίζεται τυχαία ως ακτινογραφικό εύρημα.

Μπορώ να κάνω απονεύρωση πάνω από θήκη;

Είναι μια θεραπεία εκλογής η οποία δεν συνιστάται, αν δεν είναι αναγκαίο, διότι μπορεί να προκαλέσει κάταγμα της ρίζας με κακή πρόγνωση του δοντιού.