Ανάπλαση οστού

Διάφορες κακώσεις των γνάθων συνήθως από βίαιες εξαγωγές, χρόνιες φλεγμονές (κύστες) ή περιοδοντίτιδα, οδηγούν σε οστική απώλεια των συγκεκριμένων περιοχών, με συνέπεια πολλές φορές να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Σκοπός μας είναι, η αποκατάσταση των περιοχών με διάφορες χειρουργικές τεχνικές.

Η ανάπλαση γίνεται είτε με αυτομοσχεύματα, δηλαδή οστικά μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή, είτε με συνθετικά μοσχεύματα.

Τα οστικά αυτομοσχεύματα συλλέγονται από τις γνάθους, τις λαγόνιες ακρολοφίες ή την κνήμη.
Υπερτερούν από τα συνθετικά, διότι είναι απολύτως βιοσυμβατά και αντέχουν σε πιθανές λοιμώξεις. Ωστόσο όταν το έλλειμμα είναι μικρής έκτασης δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθούν αφού και τα συνθετικά λειτουργούν θαυμάσια. 

Η επέμβαση γίνεται στο ιατρείο ή σε νοσοκομειακό περιβάλλον με νοσηλεία μιας ημέρας.